Ważenie pojazdów

Kontrole – nikt ich nie lubi. A do tych, którzy szczególnie za nimi nie przepadają zaliczyć można wszystkich przedsiębiorców transportu drogowy i przewozów. Im sen z powiek spędzają kontrole dotyczące masy pojazdów. Pomiary te dokonuje Inspekcja Transportu Drogowego na dwa sposoby. Pierwszy to ważenie pojazdów w ruchu, podczas którego kierowca przejeżdża pojazdem powoli przez pomost wagi. Drugi sposób to ważenie statyczne kiedy pojazd jest nieruchomy. Ważenie pojazdów polega na sprawdzeniu dwóch parametrów pojazdu. Pierwszy to kontrola czy masa rzeczywista samochodu nie przekracza dopuszczalnej masy całkowitej wpisanej w dowodzie rejestracyjnym. Druga rzecz to sprawdzanie nacisków jakie poszczególne osie wywierają na powierzchnię drogi. Najwięcej problemów sprawia ten drugi pomiar, gdyż często kończy się karami finansowymi dochodzącymi nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

 

Ważenie pojazdów z punktu prawnego

 

Na czym polega ważenie pojazdów? W teorii powinno odbywać się według procedur określonych w ustawach lub rozporządzeniach. Wymogi jakie powinny spełniać wagi, którymi dokonuje się pomiaru określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U.Nr 188 poz. 1345).

Według rozporządzenia strefa ważenia wagi powinna być wyróżniona na jezdni, a powierzchnia jezdni w strefie ważenia powinna być wykonana z betonu i leżeć w jednej płaszczyźnie z dopuszczalnymi miejscowymi odchyleniami od tej płaszczyzny nieprzekraczającymi ±9 mm, oraz pochylenie powierzchni jezdni w strefie ważenia względem poziomu nie powinno przekraczać: 1 proc. w kierunku ruchu pojazdów i 2 proc. w kierunku prostopadłym do kierunku ruchu pojazdów. Jak widać sposób przygotowania miejsca do ważenia został ściśle określony. Jednak czy w rzeczywistości przepis znajduje zastosowanie? Okazuje się, że nie zawsze. Dlaczego? Do tej pory Inspekcja Transportu Drogowego posługiwała się protokołami z pomiarów spadków podłużnych i poprzecznych. A w tych protokołach nie znajdziemy żadnych informacji na temat dopuszczalnych miejscowych odchyleń od płaszczyzny.

 

Działanie wagi preselekcyjnej

 

Zła wiadomość dla przedsiębiorców firm transportowych – kontrole pomiarów będę w najbliższym czasie wzrastać ze względu na wdrażanie systemu wag preselekcyjnych. Opiszmy więc jej działanie. Waga preselekcyjna jest to listwa pomiarowa wbudowana w nawierzchnię jezdni. Warto zaznaczyć, że dokonuje ona bardzo dokładnych pomiarów. W jaki sposób? Otóż w trakcie przejazdu po niej nadmiernie obciążonego pojazdu, system rejestruje informacje o nacisku każdej z osi i o jego masie całkowitej. Umieszczona nad jezdnią kamera wykonuje zdjęcie pojazdu i jego tablicy rejestracyjnej. Informacja o wykroczeniu drogą radiową natychmiast trafia do Inspektorów Transportu Drogowego, którzy zatrzymują ciężarówkę i ważą ją na legalizowanej wadze stacjonarnej. Za pośrednictwem tego systemu można sprawdzić czy samochód nie przekroczył parametru długości oraz sprawdzi prędkość z jaką się porusza. Jednak tutaj należy podkreślić fakt, że preselekcja to wstępne ważenie pojazdów, i na podstawia tak uzyskanych wyników nie można nałożyć kary administracyjnej. Wagi preselekcyjne mogą jedynie pomagać organom kontrolnym. Dopiero ważenie na zalegalizowanych wagach daje podstawy do wszczęcia postępowania administracyjnego w przypadku stwierdzenia naruszenia i nałożenia kary finansowej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *