Legalizacja wag sklepowych

Członkostwo w UE zobowiązuje nas do stosowania się do wszystkich obowiązujących reguł oraz norm prawnych. Jedną z nich jest używanie w sklepach specjalnych wag, które są zalegalizowane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008roku w sprawie prawnej kontroli metrologicznej.

Na początku trzeba podkreślić, że każda legalizacja wag sklepowych ma własny termin ważności. Kupując wagę trzeba zwrócić uwagę na etykietę znamionową, na której muszą widnieć oznaczenia symbolu CE, znak metrologiczny M i termin wystawienia deklaracji zgodności. Określenie CE oznacza, że naznaczony produkt otrzymał Certyfikat Europejski. Wskazane wcześniej informacje pozwalają sprawdzić czas przekazania wagi do kolejnej legalizacji, określany także legalizacją wtórną.

Po zakupie pierwszej wagi sklepowej, duża część właścicieli zapomina o ponownej legalizacji. Jest to niedopuszczalne i nielegalne. W prawie jest zapis, że wszelkie wagi sklepowe poddane ocenie po 7 stycznia 2007r, do 3 lat muszą zostać poddane ponownej legalizacji. Koszt takiej legalizacji wbrew pozorom w ogóle nie jest wysoki. W wypadku wag kalkulacyjnych wydatek sięga granicy 40zł. Wiele zależy od nośności wagi oraz podłączenia jej do drukarki fiskalnej. Aczkolwiek nawet jeżeli legalizacji wymaga trudna, profesjonalna waga sklepowa, to i tak koszt nie powinien być wysoki. Należy wiedzieć, że legalizacji powinno się poddać również wagi, które się popsuły albo zostały uszkodzone. Niestety wówczas do kosztów naprawy trzeba również dodać cenę legalizacji wtórnej.

Na zakończenie można dodać, że jednostki legalizacyjne nie mają obowiązku wystawiania nam zaświadczeń o legalizacji. Oznaczenia na tabliczce znamionowej i naklejki z hologramami są dostatecznym potwierdzeniem legalizacji wag sklepowych.