Czy wciągarka linowa objęta jest pełnym dozorem technicznym?

Wymaga się, aby w celu podniesienia bezpieczeństwa niektóre urządzenia były rejestrowane oraz systematycznie poddawane inspekcji w Urzędzie Dozoru Technicznego. Co to za organ? Czy wciągarka linowa należy do urządzeń podlegających dozorowi technicznemu? Na czym on polega? Poznaj przepisy i bezpiecznie korzystaj ze sprzętu.

Wciągarka linowa

Urząd Dozoru Technicznego

UDT to powołana dekretem z 26 października 1950 roku instytucja państwowa. Obecnie działa na mocy Ustawy o Dozorze Technicznym z dn. 21 grudnia 2000 r. Jej głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie produkcji, eksploatowania urządzeń bądź instalacji. Poprzez system kontroli w rozmaitych formach, sprawuje nadzór nad procesem produkcji, a także warunkami użytkowania urządzeń technicznych. Wciągarka linowa z pewnością się do nich zalicza. Urząd Dozoru Technicznego prowadzi ponadto różnorodne ekspertyzy, działania o charakterze testowo-badawczym oraz szkoleniowym. Organizuje kursy podnoszące kwalifikacje lub nadające specjalistyczne uprawnienia.

Urządzenia transportu bliskiego

Wciągarka linowa należy do grupy cięgników, to znaczy urządzeń w typie dźwignicy prostej. Służy ona do transportowania ładunku pionowo w górę, czyli wciągania (stąd nazwa: wciągarka) ewentualnie przemieszczania obiektów poziomo, inaczej przeciągania (przeciągarka, wyciągarka). Tych drugich najczęściej używają uczestnicy rajdów off-roadowych i służby pomocy drogowej do wyciągania pojazdów z grząskiego błota, śniegu albo takich, które wypadły z drogi. Wciągarka linowa natomiast najczęściej sprawdza się w branży budowlanej. Może być również montowana w helikopterach ratowniczych lub wojskowych. O tym, co różni wciągarki i wyciągarki mówi osobny artykuł na blogu.

Wciągarka linowa na liście UDT?

Podobnie jak żuraw, suwnica, platforma, dźwig czy inne urządzenia dźwigowe, wciągarka linowa podlega dozorowi technicznemu. Jednakże nie każda i nie w tym samym stopniu. W przypadku niektórych UDT stosuje tak zwany dozór uproszczony. Objęta jest nim wciągarka linowa elektryczna o udźwigu poniżej 1000 kg oraz ręczna poniżej 2000 kg. Na czym polega ta forma kontroli? Głównie na starannej selekcji materiałów, z jakich wykonane zostało urządzenie, serii prób bezpieczeństwa, a także testów wytrzymałościowych. Po dopuszczeniu (uzyskaniu certyfikatu) nie ma obowiązku wykonywania systematycznych badań technicznych. Wciągarka nie musi być też rejestrowana w UDT, o ile nie przekracza ustalonych parametrów.

Pracuj bezpiecznie!

Promowanie tej idei Urząd Dozoru Technicznego wyróżnia wśród swoich celów statutowych. Dlatego właśnie coraz chętniej organizuje akcje czy projekty edukacyjne skierowane do dorosłych, dzieci i młodzieży. Jeśli już chodzi nam po głowie jakieś urządzenie techniczne (nie tylko wciągarka linowa), warto przed zakupem sprawdzić, jakie obowiązują nas przepisy. W zasadzie służą one zapewnieniu bezpieczeństwa podczas eksploatacji, a to powinno być zawsze kwestią priorytetową.