Czym wciągarki i wyciągarki różnią się od siebie?

Zarówno wciągarki jak też wyciągarki to niezwykle praktyczne narzędzia. Pozwalają przemieszczać nawet bardzo ciężkie obiekty na ograniczone odległości. Żadna z gałęzi przemysłu nie potrafiłaby się już bez nich obyć. Na czym polega różnica między nimi? Sprawdź, czy obu nazw używa się zamiennie, czy są zarezerwowane dla odrębnych urządzeń.

Wyciągarka

Wciągarki podobnie jak wyciągarki…

…należą do grupy urządzeń transportu bliskiego UTB, czyli o ograniczonym zasięgu. Jedne i drugie stanowią odmianę dźwignicy prostej (a dokładnie cięgnika). Służą do podnoszenia lub przeciągania ładunków za pomocą cięgna linowego bądź łańcuchowego wraz z odpowiednim zaczepem, jak np. hak albo chwytnik elektromagnetyczny. Znajdują powszechne zastosowanie w branży budowlanej, przemyśle ciężkim, wydobywczym, transportowo-przeładunkowym, drzewnym i papierniczym, żegludze morskiej oraz innych gałęziach gospodarki. Cięgnik może też być montowany jako element innego urządzenia dźwignicowego. Przykład stanowi suwnica.

Wciągarka na ramieniu wychylnym

Wciągarki są zatem…

…urządzeniami mechanicznymi typu UTB, w których zespół mechanizmów jest zamocowany na odrębnej konstrukcji nośnej. Wciągarki umożliwiają transportowanie ciężarów pionowo do góry, ewentualnie poziomo i pionowo w jednej płaszczyźnie pionowej (aby zwiększyć udźwig, należy zastosować specjalne zblocze). Zależnie od rodzaju napędu wyróżnia się wciągarki ręczne albo silnikowe, napędzane silnikiem elektrycznym lub spalinowym. Istnieją też modele z napędem pneumatycznym bądź hydraulicznym.

Zarówno ręczne, jak i silnikowe używane są obok dźwigów, suwnic czy żurawi w budownictwie, jako sprzęt do obsługi studni, przy odwiertach, a także w zakładach produkcyjnych, halach magazynowych. Skraca to czas procesów wytwórczych, ułatwia szereg czynności, podnosi wydajność, efektywność oraz – co najistotniejsze – zwiększa bezpieczeństwo podczas pełnienia obowiązków służbowych. Wciągarki podwieszone, których obudowa mechanizmu podnoszenia stanowi jego konstrukcję nośną, zwane są wciągnikami. Montuje się je w helikopterach GOPR-u i śmigłowcach wojskowych.

Wciągarka i helikopter

W celu odróżnienia…

…wciągarek pracujących w płaszczyźnie pionowej od ciągnących przedmiot poziomo (np. wyciągają pojazd zakopany w błocie lub śniegu) te ostatnie potocznie zwykło się nazywać „wyciągarkami”. Właśnie w motoryzacji stosowane są najchętniej. Żaden przezorny kierowca rajdowy nie wyruszy na off-roadowy przejazd bez solidnej i niezawodnej wyciągarki. Na stałe wchodzą w skład wyposażenia lawet, wozów bojowych straży pożarnej, policji czy innych służb ratowniczych.

Doskonale rozumiejąc potrzeby wszystkich użytkowników, MSW Motor Technics wspiera ich w rozwoju i przedstawia w swojej ofercie najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Wiedząc, jak różnorodne mogą być sektory działalności obecnych w branży podmiotów, specjaliści z MSW Motor Technics pomagają również dostosować odpowiedni wariant do indywidualnych potrzeb każdego klienta.